H

Halina, srożej!
halka ciotki z wujem
halka wujów
halowy bój
Hania z garbatym wujem
Hanna z wujami
Hans – trója!
harujący wuj
hodowanie wuja
holowany rój (p. ropa na dulkach)
hop! na czuja
huba z ryjem
huczący kraj (akustycz.)
huczący ryj
Huta Trzeciego Maja (oznajm.)


< Wstecz  Dalej >